Herken je dit?

Je hebt een top programma of aanpak. Denk aan valpreventie, Welzijn op Recept, Positieve Gezondheid. Daar gaan mensen echt gezonder of zelfredzamer of minder eenzaam van worden. Of je hebt een ICT oplossing waarmee dingen echt handiger gaan. Maar het gebruik van die programma’s, die aanpak of ICT blijft achter. Iedereen heeft het druk en niemand maakt echt tijd om zich er in te verdiepen. Nou ja, erover klagen dat het te ingewikkeld is of dat verwijzen naar dat programma niet past binnen de werkzaamheden of dat ze dit allemaal allang doen….dat lukt dan weer wel.

Als kartrekker of projectleider weet je het samen met je projectteam ook niet echt meer. De energie is er eigenlijk wel een beetje uit.

Daar baal je van, want je wil echt dat dit slaagt! Je wil weer energie in je project en je team! Herken je jezelf daarin? Speel dan het implementatiespel

Wat is dat dan? dat implementatiespel

Met ons implementatiespel krijg je inzicht in waar het misgaat en ontstaat er een plan en energie waarmee de slagingskans van je implementatie toeneemt. En jullie worden ook nog eens betere Impulsors. Je krijgt kennis die je bij een volgend project ook weer kan inzetten.

Het implementatiespel bestaat uit 2 delen:

  1. een bordspel, wat een ludieke groepsopdracht geeft en met humor de dialoog start over waarom een implementatie op een goed moment stokt
  2. ons lensmodel, waarin we alle succes of faalfactoren van implementatie hebben verwerkt.

Je gaat letterlijk om de tafel met elkaar. Met pionnen en kaarten maak je gezamenlijk visueel waar de schoen wringt. Anders dan in “een vergadering” kan iedereen tegelijk input geven. Je doet echt met elkaar. Je komt snel tot de kern. Er wordt gelachen, soms met een beetje kiespijn šŸ™‚

Dat spreekt zorgverleners vaak aan. Jou ook?

Ontmoet Carian en Ernst-Jan

Wij zijn ervaren coƶrdinatoren die samenwerking ondersteunen in (eerstelijns)gezondheidsland

Wij geloven in de kracht van visualiseren en spelen met elkaar. Zaken zichtbaar en concreet maken, letterlijk op tafel leggen.

Al jaren zetten we ons in voor betere multidisciplinaire samenwerking met als doel betere zorg en gezondheid voor met namen kwetsbare mensen in onze samenleving. Samen met onze klanten willen we dat die gezondheid(szorg) verbetering er komt! Dat we bijdragen aan de gezondheidsongelijkheid. Dat veranderambities slagen. Daar worden mensen beter van. Letterlijk!

Mooie ideeƫn moeten voorbij de overlegtafels de praktijk in. Op basis van onze dagelijkse praktijkervaring Ʃn onze theoretische rugzakken bieden wij de implementatiekennis om de slagingskans te verhogen (vergroten).

Ervaringen van spelers

“Te gek om met een spel te beginnen, dat breekt het ijs en we leerden elkaar zo echt beter kennen. Ik snapte niet goed waar we nou precies aan begonnen, maar ik zat er wel gelijk helemaal in. Vooraf dacht ik ook wel ‘o jee, wat gaan we 3 uur lang doen, maar het ging zo snel. We hebben zoveel op rafel, daar kunnen we kunnen we nog zoveel uithalen” Verpleegkundige / Opleider in V&VN project Samen Beslissen

“Mooi dat wat we aan het doen zijn zo goed gevisualiseerd is. En een externe spelleider heeft echt een meerwaarde. Je kan je helemaal focussen op je eigen project.” Programmaleider Amstelland Zorg – na online kennismaking