Ben je nu creatief bezig? Aan het innoveren? Of aan het implementeren?

Stel je hebt een wens om de gezondheid of gezondheidszorg te verbeteren. Misschien ben je nog zoekend naar een passende oplossing. Maar het kan ook zijn dat je de oplossing al gevonden hebt.

Moet je dan creatief gaan denken? Of ben je dan innovatief bezig? Of ga je implementeren?

What’s in a name zal je misschien denken. Toch is het handig om deze begrippen eens goed te bekijken. Want als je scherp hebt wat je aan het doen bent kunnen jij en je team daar ook de juiste tools voor inzetten.Laten we beginnen met de wetenschappelijke definities 

Creativiteit: A novel work that is accepted as tenable or useful or satisfying by a group in some point in time*.
Creativity is the interaction among aptitude, process, and environment by which an individual or group produces a perceptible product that is both novel and useful as defined within a social context*1

Innovatie: Innovation is the successful exploitation of new ideas and/or. Innovation is the process of translating ideas into useful – and used – new products, processes and services*2

Implementatie: A planned process and systematic introduction of innovations and/or changes of proven value: the aim being that these are given a structural place in professional practice, in the functioning of organizations or in the health care structure. *3

Welke relaties zien we in deze definities? 

Creativiteit is in tegenstelling tot het wollige imago dat het soms heeft of een talent wat je nu eenmaal wel of niet zou bezitten gewoonweg: het komen tot een origineel of nieuw én! bruikbaar idee of product (of concept, denkwijze….). We noemen deze creatieve uitkomst soms ook wel “een innovatie”.  Maar feitelijk kunnen we dus pas van Innovatie spreken als die creativiteit ook werkelijke geleid heeft tot succesvolle exploitatie, werkelijk gebruik van dat “product” in de praktijk.

Implementatie en innovatie hebben gemeen dat het gaat om het structureel gebruik van een oplossing. Innovatie gaat dus specifiek over de implementatie van nieuwe oplossingen (creatieve oplossingen of “innovaties”) ten opzichte van andere reeds bewezen (en dus niet meer innovatief in de zin dat het niet meer nieuw is) effectieve of waardevolle oplossingen. Innovatie is daarmee dus onderdeel van het bredere gebied implementatie.

Wat je ziet in de definitie van Creativiteit is dat de door een groep op een bepaald moment bepaald wordt of iets creatief (origineel/nieuw én bruikbaar) is. Dit betekent dat implementatie onderdeel moet zijn van een creatief proces. Zonder toepassen in de praktijk kom je immers niet tot een oplossing die beoordeeld kan worden op nieuwigheid en bruikbaarheid. 

Wat je niet terugleest in de definities, maar wat iedereen weet is dat een implementatie- of innovatieproces nooit een rechte lijn van A naar B is. Je komt verrassingen tegen. In de vorm van technische tegenvallers of in de vorm van weerstanden. Deze verrassingen vragen om creativiteit.

Noot: óf datgene wat geïmplementeerd wordt een creatief product is – echt origineel, nieuw, baanbrekend –  en óf je dus spreekt van creativiteit of van innovatie is subjectief en wordt binnen een context bepaald.

Onlosmakelijk verbonden

Creativiteit, implementatie en innovatie zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Welke definitie je ook hanteert, creativiteit zit in alles wat je doet. Volgens ons ziet het er dus zo uit als je de verhouding tussen deze drie begrippen tekent: 

Bronnen

* Stein, M. I. (1953). Creativity and culture. Journal of Psychology, 36, 31–322

*1 Plucker, J.A., Beghetto, R.A. & Dow, G.T. (2004). Why isn’t creativity more important to educational psychologists?: Potentials, pitfalls, and future directions in creativity research. Educational Psychologist, 39(2), 83-96. doi: 10.1207/ s15326985ep

*2  Bessant, J. and Tidd,J. (2007) Innovation and Entrepeneurship. Chichester: John Wiley and Sons. In:  Dawson, P., Andriopoulos, C. (2014). Managing Change, Creativity & Innovation. London, UK: Sage. 

*3 Zorg Onderzoek Nederland. Met het oog op toepassing. Beleidsnota Implementatie ZON 1997-1999. Den Haag: ZON, 1997. In: Grol, R., Wensing, M., Eccles, M., & Davis, D. (2013). Improving Patient Care: The implementation of change in healthcare. Oxford, UK: John Wiley & Sons.© Impulsor.health